Graffiti verwijdering en anti-graffiti systemen

graffitiGraffiti is zo oud als de mensheid en is altijd een actuele vorm van kunst geweest. Ook tegenwoordig wordt graffiti gebruikt als een permanente of tijdelijke ‘versiering’ van een weinig aantrekkelijke omgeving. Elke vorm van ongewenste graffiti wordt echter door bezitters en bewoners van objecten als vandalisme ervaren. Het betekent schade, die weliswaar veelal te herstellen is, maar die nogal hoge kosten met zich meebrengt.

 

Preventieve maatregelen tegen graffiti zijn nauwelijks mogelijk. Daarom moeten objecten, waar nodig, tegen niet te herstellen schade van ongewenste bekladdingen worden beschermd. Een enkel product of systeem dat voor elke ondergrond en/of type graffiti is geschikt, kon tot op heden nog niet worden gevonden. Dientengevolge zijn meerdere producten en systemen ontwikkeld.

Graffiti wordt in 99% van de gevallen verwijderd met het Torbo-vochtstraalsysteem. Het is echter afhankelijk van de ondergrond of dit de juiste methode is.

Wanneer de ondergrond voorzien is van een goede coating kan in de meeste gevallen worden volstaan met hoge druk/heet water. Dit is afhankelijk van de soort coating die op de gevel zit. Bij graffiti op houtwerk en dergelijke wordt het handmatig werk, met een doek en daarvoor geschikt produkt wordt de graffiti verwijderd.

Anti-graffiti systemen

Hierbij maken we onderscheid tussen permanente en semi-permanente systemen:

  • Semi-permanente systemen: Bij een semi-permanent systeem zal de gevel in 2-3 lagen worden behandeld, bij verwijdering van graffiti zal de graffiti tesamen met de bovenste laag coating verwijderd worden door middel van hoge druk/heet water, hierna dient er een nieuwe toplaag aangebracht te worden.
  • Permanent systemen: Bij een permanent systeem zal de graffiti met een vrij neutraal produkt verwijderd worden in combinatie met gepaste druk/warm water, er dient geen nieuwe toplaag aangebracht te worden. Nadeel van dit systeem is dat het in de meeste gevallen beter zichtbaar is.

Lees meer over "Anti-graffiti systemen" >>

Indien wij graffiti verwijderen zal dit ten allen tijde gebeuren door middel van het maken van vlakken en niet alleen het verwijderen van de tekst. Dit in tegenstelling tot vele collega's.

 

<< Terug naar vorige pagina